| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Historický přehled foglarovských organizací

[ Autor: Tomáš Hromádka - Krizmen | zařazeno: 28. 8. 2022 | přečteno 4543 ]

Během života spisovatele Jaroslava Foglara a i po jeho smrti existovala a existuje řada organizací nesoucích jeho jméno nebo hlásících se k jeho odkazu. Rádi bychom na Bohouškovi zveřejnili (a průběžně aktualizovali) v rubrice TRVALKY přehled těchto organizací, spolků, institucí včetně základních informací o jejich existenci, činnosti a sídle. Vyzýváme proto někdejší členy těchto organizací, u existujících organizací členy statutárních orgánů o doplnění informací. Uvítáme text o rozsahu do 2000 znaků včetně mezer, logo či zajímavou fotografií. Můžete nám je zasílat na info@bohousek.cz. Přehled dosud nám známých organizací najdete níže.Organizace:

Klub přátel Jaroslava Foglara - spolek sdružující všechny zájemce o život a dílo Jaroslava Foglara. Existoval v letech 1966 - 1970. Informace o své činnosti publikoval na stránkách Pošumavského hlasatele a Ostravského kulturního zpravodaje. V letech 1968 - 1970 byl součástí Závodního klubu Revolučního odborového hnutí (ZK ROH) Dolu 1. máj v Karviné. V době svého zániku sdružoval 1500 členů z celého Československa. Hlavními osobnostmi klubu byli Zdeněk Pírek, Josef Skorkovský a Jiří Stegbauer. Více informací o Klubu přátel Jaroslava Foglara najdete ve zvláštním článku.

Junák – český skaut je v současnosti (2022) největší organizací pro děti a mládež (v roce 2022 bylo v Junáku registrováno více než 70 000 dětí), vznikl v roce 1914 a Jaroslav Foglar se stal jeho členem v období mezi světovými válkami. Nejprve byl členem oldskautského klubu Jestřábi, později přestoupil do 34. oddílu Ohnivci, kde získal přezdívku Jestřáb. Stal se zástupcem vedoucího a v roce 1925 vedl svůj první tábor v blízkosti Sluneční zátoky na Sázavě. Krátce poté byl 34. oddíl sloučen s 2. oddílem, jemuž byl Jaroslav Foglar věrný až do konce života.
Slavný oddíl pražská Dvojka vedl až do svých osmdesátých narozenin. Oddíl se mu podařilo uchránit i v době totalit, kdy Junák nemohl existovat (II. světová válka a období komunismu). Výrazně se podílel na obnově skautingu v letech 1968 a 1989. Po smrti převzala dědictví po Jaroslavu Foglarovi Skautská nadace Jaroslava Foglara, jejímž zakladatelem je Junák - český skaut.


Sdružení přátel Jaroslava Foglara - SPJFSdružení přátel Jaroslava Foglara *
Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z.s. je spolek, sdružující děti i dospělé příznivce Jaroslava Foglara. V současnosti se jako jediná dětská organizace zaměřuje na práci s dětmi formou mikrokolektivů bez dospělého vedoucího (klubů). Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) vzniklo v prosinci 1990, se souhlasem slavného spisovatele. SPJF sdružuje příznivce a přátele díla Jaroslava Foglara a pokračovatele jeho výchovných myšlenek. Jeho hlavním posláním je práce s dětmi a mládeží (Hnutí Bobří stopou) a sběratelsko-badatelská činnost v rámci Jestřábova odkazu. Od roku 1993 vydává pravidelně časopis Bobří stopa (dříve Bobří stopou). Zakladateli SPJF byli Karel Janský, Miloš Vraspír, Jiří Punčochář. Sdružení v 90. letech bylo krátce přejmenováno na Sdružení Bobří stopy - S.P.J.F.

Vontská organizace
Spolek, který existoval přibližně v letech 1990 - 1993, který sdružoval zájemce o dílo Jaroslava Foglara, obzvláště stínadelskou trilogii.
Sdružení žlutého kvítku
Spolek, který vznikl 10. května 1990 v Českých Budějovicích, od roku 2014 vedený jako neaktivní. Jeho smyslem bylo sdružovat členy foglarovských čtenářských klubů a různých neoficiálních (mj. vontských) skupin. Svoji činnost v 90. letech rozšířilo do řady míst České republiky (např. Tábor, Praha). V počátku své existence vydalo v letech 1990 - 1991 několik čísel celostátního časopisu Vont prostřednictvím svého Vontského tiskového střediska, následně vycházel pouze pro členy interní časopis Hlas kvítku. Přímo v Českých Budějovicích se zástupci Sdružení žlutého kvítku stali na počátku 90. let iniciátory koordinačních schůzek zástupců dětských a mládežnických organizací ve městě.
Nadace Jaroslava Foglara (založená Jaroslavem Foglarem – následně po smrti v likvidaci)

Nadační fond Jaroslava Foglara

Nadační fond Rychlé šípy
Vznikl z iniciativy městské části Praha 3 dne 3. července 2000.

Skautská nadace Jaroslava FoglaraSkautská nadace Jaroslava Foglara
Skautská nadace Jaroslava Foglara podporuje činnost skautských organizací a skupin. Od roku 2002 přispívá zejména na nákup a opravy skautských kluboven, tábořišť a jiných nemovitostí. Svoji činnost nadace financuje z darů osob i firem. V současnosti je správcem dědictví po Jaroslavu Foglarovi.


Volná sdružení, iniciativy:

Přátelé žlutého kvítku
V letech 1987 - 1991 organizoval foglarovce Ivan Vápenka. Do roku 1990 zasílal zájemcům informační listy, v letech 1990 - 1991 měli Přátelé žlutého kvítku svoji pravidelnou rubriku v týdeníku Květy (čtrnáctidenní frekvence).


Pražské sdružení žlutého kvítku
Volné sdružení všech příznivců uliček a díla Jaroslava Foglara existovalo v letech cca 1993 - 1998, současně i jako (99.) Pražská pobočka Jaroslava Foglara, fungovalo jako informační kancelář. V roce 1993 vydávalo při příležitosti premiéry filmu režiséra Petra Kotka deník (!) Stín a světlo (vycházel na cyklostylu), vzniklo i několik dalších bulletinů, informačních letáků. Příznivci organizovali řadu akcí v Praze a okolí. Hlavními organizátory sdružení byli Best a Alpín.

Akademie Jaroslava FoglaraAkademie Jaroslava Foglara
V roce 2008 v rámci činnosti Pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) byl zahájen cyklus neformálních setkání foglarovských příznivců, badatelů, sběratelů a dalších zájemců o spisovatelův život a dílo. Setkání jsou zaštítěna názvem Akademie Jaroslava Foglara. Ve spolupráci SPJF, Domu dětí a mládeže Praha 5 (DDM) a produkční agentury Slavomil Janov-Western Man se setkání konala pravidelně jednou měsíčně v sále DDM Praha 5. V současnosti se příznivci akademie schází ve skautské klubovně v Bělehradské 51, Praha 2. Hlavními organizátory setkání, která již nejsou na pražskou pobočku bezprostředně navázána, jsou Slavomil Janov a Martin Rosol.

Kruh přátel odkazu JFKruh přátel odkazu Jaroslava Foglara
Badatelská skupina sdružená kolem vydavatelství Ostrov a foglarovce Jiřího Stegbauera. Podílí se na obsahu Sborníku nezávislých foglarovců. První sborník byl vydán v roce 1999 "k 10. výročí skonu Jaroslava Foglara a k pokračujícímu 70. výročí vzniku seriálu Rychlé šípy."
Old boys foglarovci
Samostatná nezávislá skupina příznivců Jaroslava Foglara, která je tvořena především členy SPJF staršího věku. Jde zejména o sběratele, bývalé skauty a členy klubů, apod. Jde o partu kamarádů, kteří se občas scházejí, debatují, zajímají se o knižní a vy sběratelské novinky, či si pro svoje potěšení vyrábějí kartičky, vlaječky a dokonce i skládají písně! Setkávají se zpravidla ve Sluneční zátoce. Informace poskytl Rolf (2012).
Sekce skauting České námětové společnostiSekce Skauting České námětové společnosti (Svaz českých filatelistů) - v letech 2002 až 2008 sdružovala patnáct zájemců o skautskou filatelii, byla iniciátorem a vydavatelem celé řady filatelistických artefaktů s tematikou života a díla Jaroslava Foglara (příležitostná razítka, přítisky apod.). Sekci vedl Ivan Vápenka, který pro členy a další zájemce vydával časopis Skautfila. Více informací o Sekci Skauting České námětové společnosti najdete ve zvláštním článku.Klub přátel Ginkga
Neformální spolek založil v červnu roku 2003 tehdejší poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Petr Bratský - Bráca. Stalo se tak při příležitosti slavnostního pojmenování ulice Jaroslava Foglara v Praze 3, kde bylo zasazeno ginkgo. Členem klubu se mohl stát každý, kdo vysadil nové Ginkgo. Před domem, na zahradě, na chalupě, na ulici, kdekoliv, a poslal o tom Brácovi zprávu. Informace o iniciativě byly zveřejněny na stránkách www.bratsky.cz v kapitole Třináctá komnata. V roce 2010, kdy stránky Klubu přátel Ginkga naposledy fungovaly, bylo v Čestném seznamu Ginkga zasazeno celkem 24 stromů. (O Klubu přátel Ginkga jsme na Bohouškovi informovali poprvé 8. července 2003).


Logo PP SPJF* Sdružení přátel Jaroslava Foglara – pobočky (organizační složky): Přeloučská, Pražská, Pardubická, Bratislavská, Východočeská, Ostravská (Severomoravská), Jihomoravská (Perpetuum), Třebíčská (Halahoj), Východomoravská, Šumperská (?)

Článek byl poprvé zveřejněn 19. 7. 2018, aktualizován 3. 9. 2020, 16. 4. 2020, 8. 6. 2021, 28. 8. 2022


Foglarovské výroky
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Foglarovský svět a sametová revoluce
Bohoušek před 20 lety
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .