| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara
Sběr dat (připravujeme)
Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Bohoušek doporučuje
Počet návštěvníků
Počet návštěv od 29. 8. 2000
počet návštěv

Komentáře

ke článku: Lásky jedné černovlásky? Houbeles!
ze dne 07.12.2020, autor článku: Michal Beránek

Komentář ze dne: 07.12.2020 21:06:41     Reagovat
Autor: - Alpín
Titulek: Firma Oskar Stein opravdu sídlila i v Templové 4
Michale, velký dík za tento článek! Dovolím si jen věcně nesouhlasit s Tvým tvrzením, že papírenská firma Oskar Stein nesídlila v Templové 4, ale v Betlémské 5 (což se snažíš doložit firemní obálkou z Betlémské 6 s poštovním razítkem z listopadu 1933). Faktem však je, že firma Oskar Stein v době, kdy do ní jako zaměstnanec nastoupil Jaroslav Foglar, tedy v březnu roku 1925, sídlila v Templové 4. Až o několik let později se firma přestěhovala do vlastního moderního domu se vstupy jak z Betlémské, tak z Konviktské ulice. Píšeš ve svém článku, že Templovou uvádějí nesprávně někteří "badatelé" (sám jsem se tématem před lety zabýval). Nebereš-li v potaz jejich informaci, snad Tě přesvědčí samotný Jestřáb: "Tím novým zaměstnáním byla úřednická práce u firmy Oskar Stein, velkoobchod s papírem, Praha 1, Templová ulice 4, později přestěhované do vlastního domu v Betlémské ulici č. 6." - Jaroslav Foglar, Život v poklusu, kapitola Čtyřiatřicítka se mění.

Komentář ze dne: 08.12.2020 09:23:30     Reagovat
Autor: - Michal Beránek (developpex.beranek@wanadoo.fr)
Titulek: Mea culpa?
Prodávám jak jsem koupil - respektive jak jsem zjistil, ale to neznamená, že budu lidi s jinými představami nenávidět. Každý ať to vidí jak to vidí.

Svými řádkami jsem chtěl jenom říci, že mezi Lenkou a Jaroslavem se žádná láska nekonala - to ostatní pro mne není příliš podstatné.


Komentář ze dne: 08.12.2020 22:54:19     Reagovat
Autor: - Anonym (@)
Titulek: Nejde o představy, ale o fakta
Nejde přece o představy, ale o fakta. Adresa na obálce nedokazuje, že by se detektivové mýlili, dokazuje, že firma na adrese uvedené na obálce sídlila, což nikdo nejen nerozporuje, ale dokonce potvrzuje. Není to ale důkaz o tom, že by nemohla sídlit jinde. Dál vizte komentář od Alpína, který se odvolává na samotného Foglara, který asi nejlépe věděl, kde pracoval.

Komentář ze dne: 11.12.2020 20:43:29     Reagovat
Autor: - ada.vcelak (@)
Titulek: Kdo šíří nesmysly?
Nesmyslné domněnky o náklonnosti Foglara ke slečně Reinerové asi nejvíce čtenářům podsouval Sborník nezávislých foglarovců. Děkuju pěkně za takovou "nezávislost", či spíše "závislost" na nepodložených údajích.

Komentář ze dne: 11.12.2020 20:52:55     Reagovat
Autor: - Losnovou nebo Mažňákovou? (@)
Titulek:
Losnovou nebo Mažňákovou ? Ále, třeba Bahňákovou! :-) Asi to poslední ze života J. F. co by mě zajímalo (nebo trápilo), je to, s kým skutečně chodil, nebo ne.

Komentář ze dne: 11.12.2020 21:23:38     Reagovat
Autor: - Anonym (@)
Titulek:
Sídlo firmy a náklonnost, ať vylhaná nebo reálná, spolu nemají nic společného. Jestli Sborník lže nebo ne nemění nic na tom, že adresa na obálce není důkazem pro tvrzení, že se někdo ohledně sídla adresy plete a už vůbec nerozporuje možnost, že se sídlo firmy změnilo.

Komentář ze dne: 12.12.2020 16:29:38     Reagovat
Autor: - Robinson (@)
Titulek: POVRCHNÍ IGNORACE
Jen povrchní ignorant může odkazovat na Sborníky nezávislých foglarovců s tím, že by o Lence Reinerové zveřejnily nepravdy. Každý se o tom může přesvědčit ve 4. čísle, kde byl zveřejněn materiál o L. R. Ani jednou tam nebylo uvedeno, že mezi Foglarem a Lenkou vznikl vztah lásky. Mluví se tam pouze o kamarádství. Každý se o tom může v daném textu znovu přesvědčit. Kdokoli tvrdí něco jiného, lže a podvádí nejen foglarovskou obec!

Komentář ze dne: 12.12.2020 17:00:36     Reagovat
Autor: - Jiří Zachariáš- Pedro (jiri. zachariás@email.cz)
Titulek: Díky Robinsone
Děkuji Robinsone, chtěl jsem reagovat podobně. Učinil jsi (jste ) to za mne. Zároveň jsi (jste) výrazně vylepšil skóre foglarovské obce. Možná, že by čtenáře Bohouška zajímala moje odpověď na toto téma, kterou jsem Michalu Beránkovi před pár dny poslal. Dávám mu tímto souhlas s uveřejněním mé odpovedi.
Zdravím a přeji všem pokojné Vánoce a požehnaný Nový rok 2021.
Jiří Zachariáš - Pedro.

Komentář ze dne: 13.12.2020 14:37:36     Reagovat
Autor: - Robinson (@)
Titulek: JEŠTĚ AD IGNORANTSTVÍ
Jak zaznělo ve 4. Sborníku nezávislých foglarovců v citacích z knihy L. Reinerové Kavárna nad Prahou, Jestřáb spolu s L.R. pobýval v kanceláři firmy O. Steina tři roky. Mj. jiné jí nabídl pro děti německých emigrantů (většinou jistě židovského původu) užívání klubovny na lodi (Skaut). L.R. vzpomíná i na to, jak jí jednou (jistě na kamarádské bázi spolupracovníků dost důvěrně), že se z práce fakturanta může zbláznit. Uvedla také to, že po mnoha desítkách let měla s J.F. hezký telefonický hovor. A to, že Jestřába vůbec uvedla - navíc velmi pěkně - v knize svých životních vzpomínek, jistě o lecčems svědčí. My bychom to dnes asi označili jako kamarádství vzniklé v pracovním procesu a svědčící o vzájemné důvěře...

Komentář ze dne: 18.12.2020 17:45:54     Reagovat
Autor: - Michal Beránek (developpex.beranek@wanadoo.fr)
Titulek: LR + JF u Steina
Alpíne
jak už jsem psal, jedná se mi o periodu kdy LR a JF společně pracovali u Steina. Kde sídlil Stein před tím není pro tuto debatu podstatné, i když je to pravda. Obálka jasně dokazuje, že v jejich „společné“ době byl Stein na adrese v Betlémské, podobně jako záznam v německých análech o nakladatelstvích uvádí pro nakladatelství Malik adresu Konviktiká – tedy Konviktská. Co psal JF je možná jen literární formou, která byla určena pro jeho knížku, tedy literární útvar. Podobně i LR píše různé údaje ve svých literárních textech a tyto jsou kreativně přizpůsobeny jejím vizím. K tomu přichází i fakt vysokého věku. Víme, určitě i foglarovští detektivové, že na lodi žádný sklad jablek nebyl a že třeba nepracovala pro výrobce toiletních papírů, ačkoliv se o tom na jednom místě zmiňuje. Ve sborníku č. 4 je upoutávka na obálce „Láska Lenky a Jaroslava“ a uvnitř článek „Jestřáb a Lenka aneb detektivka plná lásek“. To jsou snad pro každého jasné údaje, které měly přivolat zvýšený zájem čtenářů. Žádná láska ani kamarádství mezi LR a JF se nekonala. Ověřený pramen z FF UK, který s ní osobně hovořil, definitivně udává:

„...o Jestřábovi se zmiňovala vždy jen tak mimochodem, jen, že s ním seděla v kanceláři a na můj přímý dotaz uvedla, že spolu komunikovali pouze pracovně, a že se o jeho aktivity prakticky nezajímala, věděla jen, že je skaut a vede oddíl...“


Komentář ze dne: 29.12.2020 08:18:15     Reagovat
Autor: - Václav Levý - Jiggi (@)
Titulek:
Jen drobnost: "Moje bývalá láska se vdala a jiná unikla jisté záhubě jen dramatickým útěkem do ciziny." J. Foglar, Život v Poklusu, kap. Chytí Rodrigo klíč? (letní tábor 1942)

Komentář ze dne: 30.12.2020 12:41:21     Reagovat
Autor: - Michal Beránek (developpex.beranek@wanadoo.fr)
Titulek: Život v poklusu je literárním útvarem.

Příteli Jiggi,
Jestřábův „Život v poklusu“ vyšel knižně několikrát a vlastně bazíroval na literární formách kdysi napsaných úrývků o tom co zažil. Podobně jako u Lenky Reinerové v Kavárně nad Prahou se v obou případech vždy jedná o literární útvar a ne vše musí odpovídat třeba skutečnosti.
Takže stejně jako na lodi se tenkrát neskladovala jablka (LR) tak mezi LR a JF žádná láska nebyla – prostě pracovali v stejné firmě a jejich zájmy byly zásadně odlišné. V mnoha směrech Jestřáb někdy mlžil a bohužel se ho nemůžeme zeptat proč.
Oba literáti vzhledem k pokročilému věku také možná měli jisté mezery ve vzpomínkách - LR určitě nepracovala v papírenském průmyslu vyrábějícím toaletní papír jak se na jednom místě zmiňuje.


Komentář ze dne: 30.12.2020 15:44:36     Reagovat
Autor: - Anonym (@)
Titulek: Kolik jablek, tolik adres
Foglar a další v literárních útvarech fabulovali a měli mezery ve vzpomínkách, pan Beránek mezery nemá a jeho článek literární útvar není. To je neprůstřelná argumentace a doporučuji všem se zdravým rozumem, pro jejich vlastní dobro, aby se střílet ani nepokoušeli ;-)

Všem přeji krásný rok 2021.

Komentář ze dne: 31.12.2020 08:20:20     Reagovat
Autor: - Václav Levý - Jiggi (@)
Titulek:
Věřte tomu, že nezpochybňuju problematičnost memoárů. Na to jsem studoval historii dost dlouho a práci s podobnými "prameny" se věnuju prakticky obden...
Na druhou stranu má "láska" vážně hodně podob. A to, že dva lidé mají rozdílné zájmy se vážně automaticky nevylučuje. Navíc za první republiky byla levicová orientace normální, nebyla problémem ani pro skauting. Ostatně si stačí třeba přečíst Jestřábovu povídku "Pětikoruna vypráví"... (To je fakt síla! Rozhodně jedna z nejlepších věcí, kterou kdy napsal.)

Komentář ze dne: 02.01.2021 16:00:55     Reagovat
Autor: - Michal Beránek (developpex.beranek@wanadoo.fr)
Titulek: Milovat znamená pohlížet společně jedním směrem (Antoine de Saint-Exupéry)

Nazdar Jiggy
o skautingu a případném sklonu tohoto hnutí k levici by se dalo napsat mnoho stránek. Při ustanovení Československé republiky existovaly dva skautské směry s rozdílnými názory na výchovu dětí – Junák – český skaut (Rössler + Svojsík) a Obec Psohlavců (Hořejší + Pokorný). Svojsík, který nebyl politicky organizován měl vedle sebe osoby jak z řad pravice tak z řad sociální demokracie. Někteří sociální demokraté se později přimkli ke KSČ. Později došlo k ustavení Sdružení socialistických skautů a skautek (SSS), DTJ, Orla a v roce 1920 vznikly oddíly Skautů práce (SP). Tito skauti se rekrutovali z Čs.sociálně demokratické strany dělnické. Cílem jisté skupiny ve vedení bylo zpolitizovaní skautského hnutí. SP oddíly se klonily k nově ustanovené KSČ podobně jako oddíly FDTJ - Federace dělnických tělocvičných jednot.
Jestřáb s politikou nikdy nechtěl mít nic společného, v tehdejším Junákovi nebyl proto příliš oblíben. Dělal si svou „výchovu“ prostě podle svého a velice úspěšně, což u některých tehdejších skautských papalášů vyvolávalo nevoli. U něho byl prostě na prvním místě oddíl a to ostatní ho, podle mne, zajímalo jen na okraji. Pod silným tlakem byl ochoten i k jistým ústupkům, takže jsme mívávali někdy na Oznamovateli pod listinou měsíčního bodování i výstřižky o uspěších sovětské kosmonautiky a pod. To byla jeho obětˇ, podobně jako naše letní brigády na polích a lukách při našich táborech pod Kriváněm.

Jinak máš pravdu – láska může mít mnoho podob. Ovšem mezi Jestřábem a Lenkou Reinerovou nebylo v tomto směru nic, to mám z první ruky. Jen nedokážu pochopit, proč někteří foglarovci, badatelé a detektivové z této sféry nadále tvrdí , že mezi nimi něco bylo.

Nebylo.

  Reklama
Foglarovské výroky
"Jo - jo - není nadto nosit za mrazu čepici!!" - Rychlonožka.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
13 otázek - kvízy
Poslední komentáře
anonym
"A ještě bych měl jednu věc. Po celou dobu schůzky byli připojeni anonymové, o nichž jsme nic nevěděli. Vyvolává to dost divný pocit a byl by ... "
Z listopadového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 11. 2020
bez titulku
"Někteří měli technické problémy, ale velice dobře jsme se bavili - byť tentokrát bez Slávka (který byl jedním z těch postižených). Vyskyt ... "
Z listopadového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 11. 2020
Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás!
"Lidi, než se rozhodnete sem něco psát, změřte si nejprve hladinku krve v alkoholu. Dík :)"
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
Podivný komentář
"Co jsou to za bláboly?! Vůbec těm uváděným souvislostem od Foglara k parodii na Žlutou ponorku Beatles a mezi tím spousty dalších blbostí ne ... "
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
JF čestně vyřešil svoje zisky tím, že obdaroval vietnamské
"trpící děti soužené válečným konfliktem ... JF nikdy nechtěl a ani neusiloval o zveřejnění svého donátorství, takže tento bohulibý skutek ne ... "
Stanislav Sohr
Spolupracovník?
"Popsaná zjištění se shodují s tím co jsme zjišťovali. Navíc v polovině 80. let byl sepsán dokument StB v němž najdeme zámysl ekonomické krim ... "
Stanislav Sohr
Jestřáb neudával
"Z jistých ale dost nejasných důvodů StB usilovala z Jestřába udělat zrádce, informátora. Tlak který na něj StBáci vytvořili byl velice silný ... "
Stanislav Sohr
neokybernetik
"Díky Michalovi za upozornění. Viz: https://www.sisyfos.cz/clanek/216-bronzovy -bludny-balvan-za-rok-2006-spolecnost-noetis Ne chci nik ... "
Stanislav Sohr
Padni komu padni
"Pak je ještě nutno dodat, že lidí kteří se točili okolo Jaroslava Foglara a jejich jméno najdeme v seznamech StB je hned několik. Možná více ... "
Stanislav Sohr
Jo to je pravda a JF to věděl a raději mu
"neodpovídal a ani nijak nereagoval ... "
Stanislav Sohr
Jen pro úplnost informací
" 1/ Ing. Stanislav Sohr, 27.12. 1925 figuruje v Archivu bezpečnostních složek pod krycím jménem Sova. 2/ Ing. Stanislav Sohr je zakl ... "
Stanislav Sohr
bez titulku
"Dnes se bohužel videokonference z pracovních důvodů účastnit nemohu (což mě zrovna v tento významný den mrzí), ale zcela určitě všechny moc ... "
Z listopadového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 11. 2020
122. kolegium AJF - středa 13. 1. 2021
"Podobně jako v roce 2020 listopadové kolegium Akademie Jaroslava Foglara (AJF), které proběhlo historicky poprvé on-line, se také první leto ... "
Z listopadového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 11. 2020
bez titulku
"Ano, chystá. Podívejte se na stránky Albatrosu, kniha má vyjít 22.3. a cena bez slevy 799 Kč. "
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
bez titulku
"Čája:Sice nerozumím jazyku vašeho kmene,ale zřejmě se vám obal líbí. Nikdo nerozporuje,že "obrázkový seriál" začal vycházet dříve ... "
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
bez titulku
"Až uvidíte obálku na nové vydání RŠ J. Fischera, tak to se teprve nasmějete! Je totálně žlutá s nějakými bez ladu a skladu poházenými perok ... "
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
bez titulku
"Au. Povídáního tuna a NIC z toho. Proč tedy nebyl na obálku sběratelského vydání Hochů od Bobří řeky použit komiks od pana Tesleviče? Prosil ... "
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
... inženýr ...
"Milý 'strojvůdče'! Otázka, co bylo dříve - slepice, vejce, kuře, kohout - jest otázkou věčnou. V některých případech však s jistotou tuto ... "
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
Záhada je ...
"... to, proč jsi si ji ... Milý 'strojvůdče', mám dnes (ostatně jako každý den) dobrou náladu. Za chvíli mi ČP doručí novou knihu - Červink ... "
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
Záhada
"Tak to sběratelské vydání by bylo dobré, ale to by u toho musel být někdo,kdo tomu rozumí! Kterého inženýra napadla ta velmi nepovedená obál ... "
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
Všecko nejlepší
"Je pravda, že Bohoušek všechno vykecá, ale o nejnovějším sběratelském vydání Záhady hlavolamu v nakladatelství Albatros taktně pomlčel. To j ... "
Bohoušek všechno vykecá i v roce 2021!
bez titulku
"Máš pravdu, koukám na Wikipedii a je tam odkaz na stejnou práci. Zvláště pobavila věta "Použití přípravků s drogou má ale řadu kontrain ... "
Ginkgo biloba, zázračný strom zvaný také jinan dvoulaločný, je žijící fosilie...
Medicínské (ne)účinky Ginkgo biloba
"Podle široké studie National Center for Complementary and Alternative Medicine a National Institute on Aging of the National Institutes of H ... "
Ginkgo biloba, zázračný strom zvaný také jinan dvoulaločný, je žijící fosilie...
bez titulku
"VYNIKAJÍCÍ :) skvělá knížka, báječné ilustrace prostě pošušňáníčko na 100%"
Přichází Poselství ze Stínadel

reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .