| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara
Sběr dat (připravujeme)
Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Střípky ze života JF
Duchovní rozměr fenoménu Foglar
Vyjde
Právě vyšlo
Rváčov - vontská komiksová sága
Bohoušek doporučuje

Příliš krátká cesta Jindřicha Foglara. Sto deset let od úmrtí

[ Autor: Milan Lebeda - Alpín | zařazeno: 18. 7. 2021 | přečteno 713 ]

Před sto deseti lety, 17. července 1911, zemřel v Poděbradech Jindřich Foglar, otec Jaroslava Foglara.
Na rozdíl od Marie Foglarové, manželky Jindřicha a matky Jaroslava, které se dostává v řadě nejrůznějších publikací i v dalších materiálech věnovaných Jaroslavu Foglarovi poměrně obsáhlé pozornosti, Jindřich Foglar stojí poměrně stranou badatelského i publikačního zájmu. Informace o něm se téměř ustálily vlastně na třech - neustále přejímaných a opakovaných - bodech: narodil se, oženil se, zemřel.
Z určitého pohledu je to pochopitelné, neboť v životě Jaroslava respektive celé rodiny Foglarových sehrál Jindřich Foglar bohužel jen relativně krátkou roli, zatímco Marie Foglarová se za svých sto dva roků života stačila ve vzpomínkách nejen svého syna zapsat mnohem výrazněji a početněji.
Životní cesta pana Jindřicha byla krátká, vydejme se na ni – v ještě větší zkratce, po téměř sto padesáti letech, i my.
Toho středečního dne 11. prosince 1872 se Hermíně (roz. Švejdarové) a Jindřichu (st.) Foglarovým v Unhošti, městečku nedaleko za Prahou, narodil Jindřich Jaroslav Foglar.
Zatímco za místo narození uvádí úřední opis oddacího listu z roku 1911 dům č. 23, úřední opis křestního a rodného listu z roku 1942 uvádí dům č. 191; originál úmrtního listu z roku 1911 pak namísto uvedení čísla domu vypisuje tečky.
Tehdejší domek čp. 23 stojící v těsném sousedství rozlehlého statku v prostoru zhruba nynější ulice K Ovčárně již dávno neexistuje (nelze jej tedy zaměňovat se stávajícím domem čp. 23 na zcela jiném místě), a i velkostatek samotný, který jistě nejvíce zaměstnával Jindřicha staršího – okresního zvěrolékaře, vzal definitivně za své v roce 2011.
Dodejme zde, že manželé Foglarovi přivedli na svět ještě jednoho syna – Rudolfa.
V roce 1884 byl Jindřich st. jmenován okresním zvěrolékařem pro politický okres jičínský, což znamenalo stěhování i změnu domovského práva právě na Jičín. Zde Jindřich ml. studuje gymnázium. A ve věku pouhých 44 let (srovnejme s obdobně krátkou dobou života Jindřicha ml.) v roce 1888 Jindřich st. umírá.
Jindřich ml. studuje v Praze obchodní akademii. Po absolvování se stává úředníkem cukrovaru v Pečkách, kde se seznamuje s Marií Fišerovou (psáno i Fischerovou)narozenou 26. prosince 1877 v Kácově čp. 24 (zemřela 18. února 1980 v Praze).
Jindřich coby úředník vystřídá postupně působiště zřejmě v Plzni, Kraslicích a – opakovaně v Předlicích u Ústí nad Labem.
Marie s Jindřichem uzavírají sňatek v Praze 21. května 1899 v kostele u Nejsvětější Trojice (dnešní Trojická ulice). V tu dobu totiž bydlí v nedaleké Benátské (tehdy uváděno též Benátecké) ulici, nikoliv však v domě čp. 1712, kde se o 8 let později narodí Jaroslav, ale v domě čp. 1714.
Začátkem prosince roku 1900 se manželé Foglarovi stěhují do Předlic, kde se narodil 4. července 1904 Zdeněk - starší bratr Jaroslava (zemřel 6. listopadu 1967).
V únoru roku 1906 již trojčlenná rodina přesidluje opět do Prahy, do Benátské ulice čp. 1712, kde přišel na svět 6. července 1907 Jaroslav Foglar.
Ovšem srpen 1910 zastihuje, nyní už čtveřici, opět v Předlicích, v tom samém bytě, v přízemí rohového domu na nynějším Školním náměstí čp. 120. Podrobným studiem zápisů Jindřicha Foglara v - dosud nedoceněné - rodinné kronice (lze se domnívat, že právě rodinná kronika Foglarových mohla být jedním z hlavních podnětů pro Jaroslava Foglara v jeho úsilí o vlastní dlouholeté vedení osobních deníků, možná i oddílových kronik), ale i z dochovaných pohlednic zasílaných z jeho služebních cest úředníka – obchodního cestujícího domů, lze vyčíst jednak nadání humorem (zde lze možná hledat kořeny či alespoň inspiraci pro humor Jaroslavův), jednak láskyplný vztah ke své manželce a ke svým dětem.
O to smutněji se čte poslední zápis pana Jindřicha, kdy v době vánoční roku 1910 bilancuje pod vlivem zdravotních problémů a finančních obtíží. V té době mu zbývá už jen pouhých šest měsíců života, který se naplnil při zdravotním pobytu v lázních Poděbrady, kde byl s celou rodinou i dalšími příbuznými na letním bytě v Dlabačově (nynější Palachově) ulici č. 209. Místem posledního odpočinku Jindřicha Foglara, zemřelého náhle ve věku pouhých 38 a půl roku v pondělí 17. července 1911 dle lékařské zprávy na srdeční vadu, je poděbradský hřbitov, kam byl pochován 19. července.
Příliš krátká cesta Jindřicha Foglara přinesla po desítkách let i jedno jeho až neuvěřitelně vyplněné přání související s mladším synem Jaroslavem. V nedlouho trvajícím bydlišti v Praze na Přemyslově nábřeží 478 (nynější Sekaninova ulice) do rodinné kroniky zapisuje: 6. července 1910 ve středu
večer ¾ na 10 - na den upálení mistra Jana Husi. –
Dnes je našemu Vávečkovi 3 roky a vinšoval jsem mu v postýlce, aby se mu stejně dobře tak vedlo aspoň ještě třicetkrát tak dlouho.

Pozn.:
- Text je přepracovanou verzí článku zveřejněného v časopise Sdružení přátel Jaroslava Foglara Bobří stopa č. 6/2012.
- Autor na samý závěr upozorňuje na skutečnost, že během studia řady archivních dokumentů při přípravě původního článku zjistil překvapivý fakt, že počínaje publikací Život v poklusu a následně v dalších publikacích v průběhu více jak dvaceti let, jejichž autoři čerpali údaje právě z Foglarovy autobiografie, jsou zcela či částečně chybně uváděna základní životopisná data Marie a Jindřicha Foglarových - údaje o jejich narození, úmrtí a svatbě.

Foto: Milan Lebeda

Originály reprodukovaných dokumentů jsou uloženy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.Foglarovské výroky
Svátek má Bořivoj
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
13 otázek - kvízy
Poslední komentáře
bez titulku
"Pravděpodobně neznáte pojem trolling. Ten tu někteří duševní onanisti prezentují, a na ten je třeba reagovat buď naprostým ignorem, nebo rán ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
Sborník
"Aniž bych chtěl zlehčovat zdejší debatu - celkem by mě zajímal podrobnější obsah sborníku. Abych věděl, o co přicházím. Jako nezávislý " ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
výklady pojmů
"Nelíbili se vám nenávistné komentáře a sami je sem píšete... Neříká se tomu náhodou dvojí metr? Také se mi nezdá, že by na mládežnický serer ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
bez titulku
"Anonyme, běž si prosím leštit konzoli někam jinam, třeba k nějakému vypečenému péčku. Bohumil není na tvoje výlevy zvědavý ani určený. SBOH ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
bez titulku
"Uživatel: Zmíněný tu napadá druhé naprosto běžně,včetně těch, o kterých se zde zpravuje v souvislosti s jejich úmrtím. Když mu někdo napíše, ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
pojmy-dojmy
"No a já si zase myslím, že cenzura a mazání příspěvků, které se jen někomu nelíbí je jedno a totéž. Navíc - jestli jsem se díval správně, ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
bez titulku
"Vámi zmíněný pojem plně odpovídá charakteru činnosti, kterou zde zmínění mentálové provádějí. Takže mi připadá trefný a výstižný."
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
pojmy
"Nevím, co to je "leštit konzoli" a přijde mi nevhodné, umisťovat sem tento výraz. Ale asi je to jen jiný výraz pro jiný slangový v ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
ad cenzura
"Nikoliv cenzura. Ale odstranění off topic komentářů a dále takových, které jsou nenávistné, útočné a skryté pod anonymním krytím. Já si p ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
cenzura?
"Otázkou zůstává, zda by toto nebyla cenzura. Jen proto, že se zde oběvují nepohodlné komentáře - které si je "vyřizují účty". F ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
návrh
"Beste, doporučuji zřídit registrační systém. Komentovat by tak mohli pouze registrovaní (a schválení) čtenáři. Ubyde spamu, trollingu a vaty ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
jak po másle
"Příspěvky anonymů bych mazal primárně. A fofrem. BTW Já vždy píšu příspěvky k věci, bez zájmu a touhy někoho pohnojit či ponížit, ty pako ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
bez titulku
"Co mi ale není jedno, je, že pár psychoušů zneužilo dobrodiní redakce Bohouška, kteří zřídili možnost komentování, k osobní exhibici. Pokud ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
narovinu
"Myslím, že je dětinsky naivní domnívat se, že se foglarovu dílu věnuji jen "ti dobří". Jsou mezi námi i svině."
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
dotaz
"Nevím, zda byl MV Bobr kádrovákem, komančem a podobně. Může mě to zajímat, ale popravdě je mi to spíš jedno. Co mi ale není jedno, je, že ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
Aby bylo jasno - zeptejte se wikipedie...
"Kádrovák = Kádrový pracovník byla do roku 1989 osoba, která byla pověřena najímáním a propouštěním zaměstnanců v podnicích a organizacích. … ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
Pražák, nebo Brňák?
"Tak teď nevím: Zprvu to vypadalo, že šťourání po minulosti "údajného kádrováka" (co to vlastně bylo za funkci? pořád se tím názvem ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
No jistě
"poznávám známý rukopis. Ježku, jak jsi před cca 20 lety na mě vystartoval, že jsem byl kádrovák v jednom podniku - tak jsi vedle. Já dělal o ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
"plivanec"
"Nazdar, Sběrači! VYPIŠ MI, PROSÍM, TY (jak sám píšeš) "ŠTVAVÉ A JEDOVATÉ PLIVANCE OD StG ve sborníku (ve Sbornících)". Teď, když ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
bez titulku
""... byl komplikovanou osobou. Významně přispěl k propagaci života a díla Jaroslava Foglara a za to mu patří dík." Tak pravda je, ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
Poděkování tvůrcům sborníku
"Děkuji tvůrcům devátého Sborníku nezávislých foglarovců za jejich dílo, které jsem přečetl jedním dechem od konce po začátek a od začátku zn ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
s na sebe zase něco dozvím
"Ano - je spousta lidí, co nedospěla - hodně je jich v řadách SPJF! Rozhodně bych je však neházel do "jednoho pytle" ubohých " ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
Pro Janu
"Milá paní Jano, o čem píšete, má několik kořenů. Jednak řada tzv. foglarovců skutečně nedospěla, mají dětské myšlení a chovají se jak na pís ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců
Ranní káva
"Každé den, po příchodu do práce, si ranní kávu zpestřuji - mimo jiné - prohlédnutím novinek Bohouška. Žel, stále častěji mi káva - i když si ... "
Vyšel Devátý sborník Kruhu nezávislých foglarovců

reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .