Pražský Večer světel 2022: Zasáhli do hledání Rychlých šípů kolem Haštala Vontové?

| Autor: Bohoušek | Rubrika: Večer světel | Vydáno dne: 18. 12. 2022 |

Večer světel 17.12.2022Další kapitola do kroniky Večerů světel byla napsána. Po dvouleté pauze vyvolané částečně covidovou pandemií připravila Pražská pobočka SPJF tradiční Večer světel, připomínku výročí vydání prvního příběhu Rychlých šípů na stránkách časopisu Mladý hlasatel (17. 12. 1938). Organizace letošního ročníku se ujal Tomáš Hromádka - Krizmen, který celým večerem provázel a také na závěr připravil pátrací hru v uličkách, kdy bylo možné hledat slavnou pětici chlapců pomocí QR kódů na mobilních telefonech.
Večer světel 17.12.2022V úvodu krátce zavzpomínal na historii Večera světel - jak na stránkách foglarovské trilogie, tak v reálném světě, shrnul foglarovské dění v letošním roce a vyhlásil příští rok jako "Rok s Rychlými šípy" - v roce 2023 uplyne nejen 85 let od vydání prvního příběhu, ale také 30 let od premiéry filmu Záhada hlavolamu režiséra Petra Kotka. Téměř třicet přítomných účastníků se mezi sněhovými vločkami na Haštalském náměstí také dozvědělo pravidla populární hry Hledáme Rychlé šípy, která letos probíhá od 17. prosince do 2. února 2023 na Malé Straně jako doprovodná aktivita pátrací hry Skautské nadace Jaroslava Foglara. Následovala pietní připomínka foglarovců, kteří v letošním roce odešli tam, odkud není návratu. Pravidelný účastník Večerů světel - dlouholetý šéfredaktor ABC - Vlastislav Toman zemřel v květnu, fotograf František Dostál v prosinci.


Večer světel 17.12.2022Po úvodním slově došlo na slavnostní obřad Večera světel spojený s vyřknutím vontských formulí. Pak Krizmen předal slovo Aleši Deutschovi, který účastníky Večera světel pozdravil za celostátní Vedení SPJF a informoval o zasazení Stromu Jaroslava Foglara na Žižkově dne 18. listopadu 2022. Pro zájemce měl připravené pamětní listy a zajímavé artefakty z celé akce. Na závěr Krizmen popřál přítomným veselé Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu v novém roce a vyjádřil přání dalšího setkání na stejném místě a ve stejný čas zase za rok.
Večer světel 17.12.2022Po oficiálním ukončení Večera světel se pátrači rozešli do uliček kolem kostela sv. Haštala hledat Rychlé šípy ukryté na žlutých plakátcích. Na každém lístečku byl skryt jeden z pětice z Rychlých šípů, spolu s písmenem do tajenky a QR kódem s nápovědou, kde hledat další postavu. Pět písmen dávalo tajenku: JEŽEK. Tu ale vyluštili jenom nejrychlejší pátrači, protože kdosi v průběhu hry písmena velmi kreativně pozměnil. Byli to Vontové? Kdo ví... To ale Krizmenovi vůbec nevadilo a účastníkům také ne. Magnetky a pamětní odznaky, které vytvořil Petr Molka - Best, dostali všichni.

Večer světel 17.12.2022

Foto: Milan Lebeda - Alpín, Petr Molka - Best

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2022120014-prazsky-vecer-svetel-2022-zasahli-do-hledani-rychlych-sipu-kolem-hastala-vontove.html