Sto deset let od dobrovolné smrti nešťastného filatelisty Maxmiliána Drápa

| Autor: Bohoušek | Rubrika: Kalendář, výročí | Vydáno dne: 8. 9. 2011 |

Pozůstatky Maxmiliána Drápa"Já, Maxmilián Dráp, odcházím dobrovolně z tohoto světa.
Tajemství mé smrti objevíte tam, kam dopadne vikýřem sluneční záře 8. září v pět hodin odpoledne. Sledujte pravý horní roh ozářené plochy!
Maxmilián Dráp
v předvečer své smrti
8. září 1901“

Tímto dopisem nalezeným Rychlými šípy na půdě domu s jejich nádvorní klubovnou si dnes připomínáme sto deset let od dobrovolné smrti něšťastného filatelisty Maxmiliány Drápa.

Dodejme i poslední filatelistovy psané věty, které objasňují jeho tragický osud:
Těžká nehoda mne postihla. Spálil jsem omylem obálku s modrým Mauritiusem – mou největší pýchou!
Žal zničil můj život, cítím, že umírám!
Výlohy pohřbu zaplaťte z výtěžku prodeje známek, jež jsou zde v krabici. Zbytek nechť si ponechá nálezce.
Maxmilián Dráp
8. září 1901


Tématem osudu věhlasného filatelisty pana Maxmiliána Drápa se v minulých letech Bohoušek opakovaně zabýval, připomeňme alespoň tři články:

Maxmilián Dráp na VH SČF
17. 12. 2010
http://www.bohousek.cz/clanek-2010120012-maxmilian-drap-na-vh-scf.html

Maxmilián Dráp. Příběh ze tmy - Opisoval J. Foglar od André Laurieho a od Ambrose Bierceho?
11. 9. 2006
http://www.bohousek.cz/clanek-2006091102-maxmilian-drap-pribeh-ze-tmy-opisoval-j-foglar-od-andre-laurieho-a-od-ambrose-bierceho.html

Filatelista Maxmilián Dráp dobrovolně skonal před sto pěti lety
08. 9. 2006
http://www.bohousek.cz/clanek-2006090704-filatelista-maxmilian-drap-dobrovolne-skonal-pred-sto-peti-lety.html
Modrý Mauritius


Dochovaná kolorovaná fotografie z pozůstalosti Maxmiliána Drápa představuje jeho později omylem spálenou známku – modrý Mauritius.Pozůstatky Maxmiliána Drápa

Rekonstrukci nálezu pozůstatků Maxmiliána Drápa uskutečnil a fotograficky zaznamenal: Martin RosolBOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2011090006-sto-deset-let-od-dobrovolne-smrti-nestastneho-filatelisty-maxmiliana-drapa.html